Zbog aktualnih mjera izbjegavanja socijalnog kontakta u domovini, sve EUradionice smo prebacili na WEBINARe!