Zbog aktualnih mjera izbjegavanja socijalnog kontakta, sve EUradionice su WEBINARi!