Fanatizam se sastoji od udvostručavanja vaših napora kada ste zaboravili svoj cilj. George Santayana

O nama